Úvod

Aktuální žádost o poskytnutí ubytování v bytech Seniorcentra Opava:


Zásady pro přidělování nájemních bytů ve správě Seniorcentra Opava:


Dotaci na pečovatelskou službu nám poskytl Moravskoslezský kraj.


Vyplňenou a podepsanou žádost laskavě doručte na adresu Seniorcentra Opava, p.o., Rolnická 24, 747 05 Opava 5 nebo naskenované s podpisem na e-mail: info@scopava.cz