Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Poskytování základních úkonů zahrnuje:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředí

Poskytování fakultativních úkonů může zahrnovat:

  • dopravu klienta autem PS
  • venčení psa


CENÍK ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Platnost od 1. 1. 2020

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Cena
Jednotka
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
130 Kč
hodina
2. Pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek
130 Kč
hodina
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
130 Kč
hodina
4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
130 Kč
hodinaPomoc při osobní hygieně


1. Pomoc při úkonech osobní hygieny ve vlastní domácnosti
130 Kč
hodina
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
130 Kč
hodina
3. Pomoc při použití WC
130 Kč
hodinaPoskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy


1. Zajištění obědu (strava normální, dietní, diabetická)
73 Kč
kus
1. Donáška obědu (pouze pro obyvatele penzionů Seniorcentra)
15 Kč
úkon
2. Dovoz jídla autem
25 Kč
úkon
3. Umývání jídlonosičů *
10 Kč
úkon
2. Pomoc při přípravě jídla a pití
130 Kč
hodina
3. Příprava a podání jídla a pití
130 Kč
hodinaPomoc při zajištění chodu domácnosti


1. Běžný úklid a údržba domácnosti
130 Kč
hodina
2. Běžné nákupy (do 10 kg) a pochůzky
130 Kč
hodina
3. Velký nákup (od 10 kg), např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení - dovoz autem
130 Kč
hodina
4. Donáška vody
130 Kč
hodina
5. Topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
130 Kč
hodina
6. Praní a žehlení osobního a ložního prádla vč. drobných oprav
70 Kč
kgZprostředkování kontaktu se společenským prostředím


1. Doprovod dospělého k lékaři, na úřady či instituce a zpět
130 Kč
hodina

Základní činnosti pečovatelské služby s výjimkou nákladů za stravu se poskytují bez úhrady osobám uvedeným v § 75 odst. 2 písm. a) až e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI
1. Dohled nad dospělým
130 Kč
hodina
2. Podpora při realizaci zájmových a volnočasových aktivit (čtení, hraní  her, luštění křížovek, drobné ruční práce, lehké cvičení apod.)
130 Kč
hodina
3. Přeprava vozem po městě, mimo město
12 Kč
km
4. Vyplňování tiskopisů a formulářů
40 Kč
úkon
5. Neodhlášený úkon **
30 Kč
úkon

Fakultativní činnosti jsou poskytovány za předpokladu, že jsou s klientem nasmlouvány některé ze základních činností pečovatelské služby.
Fakultativní činnosti jsou poskytovány vždy za úhradu, nevztahuje se na ně ustanovení § 75 odst. 2 písm. a) až e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

* Klient odebírající obědy je odpovědný za čistotu zapůjčených jídlonosičů. Pokud není navrácený jídlonosič čistý (např. z důvodu omezené fyzické schopnosti klienta) bude mu účtována částka 10 Kč /znečištěný jídlonosič.

**V případě, že klient neodebral péči sjednanou ve Smlouvě, neuvědomil Poskytovatele o odhlášení služby alespoň 48 hodin předem a pracovník navštívil domácnost za účelem poskytnutí péče, bude klientovi účtována částka za tzv. neodhlášený úkon.

Platnost tohoto dokumentu trvá do doby vydání nového dokumentu.


Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace
Pečovatelská služba
se sídlem: Opava, Rolnická 24, 747 05
IČ: 71196943, DIČ: cz71196943
Tel.: 553 730 056, 774 470 650, E-mail: seniorcentrumopava.PS@seznam.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 220 069 077/0300

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů
Upozornění
Zavřít